Regulamin sklepu

Regulaminy » Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy agabasko.pl oferuje zaproszenia (na ślub i inne uroczystości), winietki (wizytówki na stół z imieniem i nazwiskiem gościa), zawieszki (etykietki zawieszane najczęściej na butelkach z alkoholem) i inne produkty i usługi wykonywane na indywidualne zamówienie oraz inne produkty (towary), które nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 2. Zaproszenia (na ślub i inne uroczystości, zawierające m.in. datę i miejsce uroczystości), winietki (wizytówki na stół z imieniem i nazwiskiem gościa), zawieszki (etykietki zawieszane najczęściej na butelkach z alkoholem) i inne produkty i usługi wykonywane na indywidualne zamówienie mają charakter świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 3. Ceny produktów i usług, znajdujących się w sklepie internetowym agabasko.pl, podane są w złotych polskich (zł) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 4. W przypadku dokonania zakupu przez Serwis Allegro.pl dostępny na stronie internetowej http://allegro.pl, obowiązuje cena, która jest podana dla konkretnego produktu (usługi) na naszej aukcji na Allegro.pl, w momencie dokonania zakupu oraz wybrany sposób dostawy i płatności dla tej aukcji.
 5. Sklep internetowy agabasko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów i usług do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Sklep internetowy agabasko.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, szczególnie w sytuacji, gdy zamówienie obejmuje druk treści niezgodnych z prawem np. nawoływania do nienawiści rasowej lub innej sytuacji, w której druk nie jest możliwy.

2. Realizacja zamówienia

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnianego przez Sklep internetowy agabasko.pl w trakcie procesu składania zamówienia.
 2. Zamawiający, po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie przez niego zamówienia zawierającą m.in. numer i datę zamówienia, dane zamawiającego, zamówione produkty, wybrany sposób dostawy i płatności oraz kwotę do zapłaty, a w przypadku wybrania płatności przelewem, również numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.
 3. W przypadku wybrania płatności przelewem, wpłaty należy dokonać w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak zapłaty w terminie 5 dni roboczych powoduje anulowanie zamówienia. Za zapłatę przyjmuje się zaksięgowanie na rachunku bankowym całej kwoty do zapłaty.
 4. W przypadku wybrania płatności gotówką, wpłaty należy dokonać w momencie odbioru zamówionych produktów i/lub usług.
 5. W przypadku zamówień realizowanych na indywidualne zamówienie m.in. zaproszeń, winietek i zawieszek z nadrukiem, realizacja zamówienia następuje w dwóch etapach:
  1. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia lub otrzymania zapłaty (w przypadku wybrania płatności przelewem), na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca układ tekstu (projekt) w postaci załączników, plików *.jpg oraz prośbę o akceptację do druku. W przypadku zaproszeń (winietek), w których ma zostać wykonana personalizacja (gości), zaproszenie (winietka) z wpisanym imieniem i nazwiskiem jednej z zapraszanych przez osób będzie stanowiło wzór, zgodnie z którym będą umieszczane pozostałe nazwiska.

   Po otrzymaniu układu tekstu (projektu) do akceptacji, Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić poprawność tekstu, w tym zawartych danych (nazwiska, daty, miejsca, itp.) oraz czy układ tekstu spełnia jego oczekiwania.
   Jeżeli Zamawiający ma uwagi do projektu, wystąpiły błędy, niezgodności lub inne okoliczności uniemożliwiające akceptację otrzymanego projektu, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wyłącznie w formie wiadomości e-mail. Informacje przekazywane przez telefon, wiadomości SMS i inne formy nie są wiążące.
   W miarę możliwości uwagi zostaną uwzględnione, błędy poprawione i zostanie wysłana kolejna wiadomość e-mail zawierająca poprawiony układ tekstu (projekt) wraz kolejną prośbą o akceptację.

   Jeżeli Zamawiający uzna, że układ tekstu spełnia jego oczekiwania oraz jest wolny od błędów, zobowiązany jest do przesłania wiadomości e-mail, zawierającej numer zamówienia oraz informację jednoznacznie wskazującą, że projekt został zaakceptowany, np. „Akceptuję”. Akceptacja przekazywana przez telefon, SMS i in. nie jest wiążąca.

  2. Zaproszenia, winietki, zawieszki i inne produkty na indywidualne zamówienie, są wykonywane (drukowane) po otrzymaniu akceptacji.
   Reklamacje dotyczące błędów merytorycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, ujawnionych w wykonanych (wydrukowanych) zaproszeniach, winietkach, zawieszkach i innych nie są rozpatrywane.
   Gotowe (wykonane) zaproszenia, winietki, zawieszki i inne produkty na indywidualne zamówienie, zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub będą do odbioru (w zależności od wybranego sposobu dostawy), w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania akceptacji.

 6. W przypadku zamówień innych niż zamówienia realizowane na indywidualne zamówienie, produkty (towary) zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub będą do odbioru (w zależności od wybranego sposobu dostawy), w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia lub otrzymania zapłaty (w przypadku wybrania płatności przelewem).
 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy agabasko.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 8. Sklep internetowy agabasko.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. Sprzedaż za granicę jest możliwa na drodze indywidualnych ustaleń.
 9. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod adres, który został podany w formularzu zamówienia. Możliwy jest również odbiór własny.
 10. Ceny produktów (towarów) i usług nie zawierają kosztu dostawy, który doliczany jest każdorazowo do zamówienia. Koszt dostawy widoczny jest w formularzu zamówienia („Sposób dostawy i płatność”). Koszt dostawy zawiera koszt przesyłki oraz koszt opakowania i przygotowania do wysyłki. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.
 11. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, Sklep internetowy agabasko.pl zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztem dostawy, w tym kosztami przesyłki oraz jej zwrotu.

3. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, 2000 r.) konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni (Art. 7. 1.). W wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Art. 10. 3. 4).
 2. Reklamacje dotyczące ilości i jakości produktów i usług powinny być zgłoszone niezwłocznie w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres: agabasko@agabasko.pl i zawierać numer zamówienia oraz dokładny opis wady.
 3. Reklamacje dotyczące błędów merytorycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, ujawnionych w wykonanych (wydrukowanych) zaproszeniach, winietkach, zawieszkach i innych produktach i usługach wykonywanych na indywidualne zamówienie nie są rozpatrywane.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście) reklamowanego produktu wraz z dokładnym opisem wady.
 5. Produkty podlegające reklamacji oraz produkty, dla których Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu, należy dostarczyć (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście) pod adres: Agnieszka Skoczek, ul. Wólczańska 76, 90-516 Łódź.
  Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Przesyłki „za pobraniem” nie są przyjmowane.