Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Pomoc » Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jeżeli masz inne pytanie, potrzebujesz dodatkowych informacji - prosimy o kontakt.

Czy jest możliwość umieszczenia własnego tekstu w zaproszeniu?

TAK. Wykonujemy zaproszenia z nadrukiem przesłanego tekstu.

Jak, w jakiej formie przysłać tekst zaproszenia?

Tekst zaproszenia należy wpisać w odpowiednie pole formularza w trakcie składania zamówienia. Jeżeli we wzorze zaproszenia występują etykietki i/lub zakładki, prosimy również podać ich treść.

Tekst powinien być:

 • kompletny i zawierać: imiona, nazwiska, datę, godzinę i miejsce ślubu (lub innej uroczystości) oraz ewentualnie cytaty, wierszyki, prośby o potwierdzenie przybycia, informacje dotyczące prezentów itp.
 • pozbawiony błędów merytorycznych, gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych
 • napisany z użyciem polskich znaków (ęóąśłżźćń)
 • napisany literami właściwej wielkości, np. Szymon (a nie: SZYMON)


Nie przyjmujemy tekstów przekazywanych telefonicznie, wysyłanych faksem, SMS-em.

Czy przysyłany tekst musi być sformatowany (czcionka, rozkład)?

NIE. Prosimy przysłać po prostu tekst, który ma znaleźć się w zaproszeniu.
W żadnym wypadku, prosimy nie próbować rozkładać tekstu za pomocą spacji.

Mam gotowy skład komputerowy treści zaproszenia. Czy możecie go „tylko wstawić” i drukować?

NIE. Zwykle takie składy komputerowe nie są dostosowane do naszych zaproszeń.
Gotowe składy w formacie *.jpg lub *.gif i innych traktujemy tylko jako sugestię.

Czy zaproszenia można tak przerobić, aby były to zaproszenia na Chrzest?

TAK. O tym na jaką uroczystość jest zaproszenie, naszym zadaniem, decyduje treść (tekst, który jest wydrukowany).

Czym różni się zaproszenie od zawiadomienia?

Zaproszenie od zawiadomienia różni się treścią wydrukowaną na blankiecie zaproszenia.
Zwykle różnica zawiera się we fragmencie tekstu, np.
"z wielką radością zapraszają (...) na uroczystość" - dla zaproszenia,
"z wielką radością zawiadamiają (...) o uroczystości" - dla zawiadomienia.

Zapraszając kogoś na uroczystość (ślub, przyjęcie weselne), liczymy na jego obecność. Zawiadamiając kogoś o uroczystości, jedynie go o tym fakcie informujemy. Osoba zawiadamiana nie jest zapraszana, więc jej obecność nie jest wskazana.

Błędem jest sądzenie, że zawiadomienie to zaproszenie tylko na sam ślub (bez zaproszania na przyjęcie weselne). Jeżeli chcemy, aby zaproszona osoba była obecna tylko na ceremonii ślubnej, ale nie brała udziału w przyjęciu weselnym, należy taką osobę tylko na ślub zaprosić, a nie o ślubie zawiadomić, ponieważ zawiadomiona na uroczystość nie przybędzie.

Co to jest personalizacja?

Personalizacja (gości) to wpisanie na zaproszeniu imienia i nazwiska gościa, czyli przyporządkowanie konkretnego zaproszenia określonej osobie.

Personalizacja to również dostosowanie wyglądu zaproszenia (tekst wraz ze składem komputerowym, zastosowana czcionka, dodatki itp.) do indywidualnego zamówienia. W tym znaczeniu, personalizowane są prawie wszystkie zaproszenia z naszej oferty, ponieważ są wykonywane wg. indywidualnego zamówienia.

Czy wykonujecie personalizację (gości)?

TAK.

Czy można zamówić zaproszenia bez personalizacji (gości)?

TAK. Jeżeli nie otrzymamy od listy gości - zaproszenia nie będą personalizowane. W takim przypadku prosimy o informację czy w treści zaproszenia mamy pozostawić „wykropkowaną” linię do ręcznego wpisywania imion i nazwisk zapraszanych gości.

Czy personalizacja (gości) jest wliczona w cenę zaproszenia?

Cena zaproszenia obejmuje jednokrotną personalizację zaproszenia, co oznacza, że umieszczając nazwiska gości w treści (środku) zaproszenia, nie wykonujemy personalizacji (gości) na froncie zaproszenia i odwrotnie: drukując na froncie - nie umieszczamy imion i nazwisk osób zapraszanych w treści (środku) zaproszenia czyli nazwiska gości drukujemy tylko jeden raz (po jednej lub po drugiej stronie rozłożonego zaproszenia). Cena zaproszenia nie obejmuje nadruku imion i nazwisk zapraszanych gości na kopertach.

Jak, w jakiej formie przysłać listę gości do zaproszeń?

Imiona i nazwiska gości należy wpisać w odpowiednie pole formularza w trakcie składania zamówienia.

Imiona i nazwiska gości powinny być:

 • odmienione (biernik), jeżeli treść (tekst) zaproszenia wymaga odmiany imion i nazwisk,
  np. Agnieszkę (a nie: Agnieszka)
 • pozbawione błędów merytorycznych, gramatycznych i ortograficznych
 • napisane z użyciem polskich znaków (ęóąśłżźćń),
  np. z osobą towarzyszącą (a nie: z osoba towarzyszaca)
 • napisane literami właściwej wielkości,
  np. Szymon (a nie: SZYMON)


Lista gości powinna być ułożona zgodnie z zasadą:
jedno zaproszenie = jedna linijka w liście

Prosimy nie numerować listy gości

Nie przyjmujemy imion i nazwisk zapisanych odręcznie i/lub wydrukowanych na papierze, wysyłanych faksem, przekazywanych telefonicznie, SMS-em.

Co to jest winietka?

Winietka to wizytówka z imieniem i nazwiskiem gościa, którą stawiamy na stole przy nakryciu, wskazując tym samym osobie zaproszonej właściwe miejsce. Unikamy w ten sposób zamieszania podczas zajmowania miejsc przez gości.

Jak, w jakiej formie przysłać listę gości do winietek?

Imiona i nazwiska gości należy wpisać w odpowiednie pole formularza w trakcie składania zamówienia.

Imiona i nazwiska gości powinny być:

 • nieodmienione (mianownik),
  np. Agnieszka (a nie: Agnieszkę)
 • pozbawione błędów merytorycznych, gramatycznych i ortograficznych
 • napisane z użyciem polskich znaków (ęóąśłżźćń),
  np. z osobą towarzyszącą (a nie: z osoba towarzyszaca)
 • napisane literami właściwej wielkości,
  np. Szymon (a nie: SZYMON)


Lista gości powinna być ułożona zgodnie z zasadą:
jedna osoba = jedna winietka = jedna linijka w liście

Prosimy nie numerować listy gości

Nie przyjmujemy imion i nazwisk zapisanych odręcznie i/lub wydrukowanych na papierze, wysyłanych faksem, przekazywanych telefonicznie, SMS-em.

Czy jest możliwość obejrzenia zaproszeń „na żywo”?

TAK. Na dwa sposoby: „na żywo” można zobaczyć próbkę wysłaną Pocztą lub osobiście w Łodzi.

Co jest próbka zaproszenia?

Próbka zaproszenia jest zaproszeniem z nadrukiem i dodatkami, z tym tylko, że wydrukowany tekst jest tekstem przykładowym (przypadkowym). W próbkach nie wykonujemy indywidalnego układu tekstu, nie drukujemy przysłanego tekstu. Nie wykonujemy personalizacji. Próbka, poza treścią, niczym nie różni się od zamawianych zaproszeń. Zamówienia poniżej 20 sztuk, traktujemy jako zakup próbek.

Co to jest próbka winietki?

Próbka winietki to winietka z wydrukowanym przykładowym (przypadkowym) imieniem i nazwiskiem. Zamówienia poniżej 20 sztuk, traktujemy jako zakup próbek.