Jak kupować przez Allegro?

Pomoc » Jak kupować przez Allegro?

Pojedyncza nasza aukcja na Allegro.pl zawiera jeden wzór zaproszenia (winietki, zawieszki lub innego produktu) mimo, że w ramach jednego wzoru, często występuje wiele wersji (odmian), np. kolorystycznych. Wszystkie odmiany jednego wzoru, co do zasady, są w tej samej cenie, mają identyczny rozmiar, materiał i sposób wykonania oraz zastosowane dodatki. Różnią się najczęściej jedynie kolorem lub innym drobnym detalem. Kupując przez Allegro, wybierasz ogólny wzór, nie wskazując konkretnej wersji. Tym samym, nie wiemy czy chcesz zamówić np. zaproszenie z czerwoną czy z zieloną wstążką. Z tego względu, aby realizacja zamówienia była możliwa, niezbędne jest wskazanie konkretnej wersji określonego wzoru.

W przypadku dokonania zakupu przez Serwis Allegro.pl, obowiązuje cena, która jest podana dla konkretnego produktu (usługi) na naszej aukcji na Allegro.pl, w momencie dokonania zakupu oraz wybrany sposób dostawy i płatności dla tej aukcji.

Na stronie allegro.pl

 1. Dokonaj zakupu określonego wzoru
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Allegro

Na stronie agabasko.pl

 1. Wypełnij Formularz zamówienia
 2. „Dane z Allegro” - wypełnij białe pola
  • Nazwa użytkownika

   Twoja nazwa użytkownika (nick) z Allegro.

  • Numer aukcji Allegro

   Numer aukcji, na której dokonałeś zakupu.

  • Ilość zakupiona

   Ilość zakupiona na aukcji o numerze podanym wyżej.

  • Numer zaproszenia

   Pełny numer zaproszenia / winietki / zawieszki lub numer wraz z opisem, np. koloru wstążeczki, papieru itp.

 3. „Dane zamawiającego” - wypełnij białe pola
  • E-mail

   Na ten adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

  • Imię
  • Nazwisko
  • Ulica z nr domu
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Nr telefonu
  • Wiadomość
 4. „Adres dostawy” - wypełnij, jeżeli adres dostawy jest inny
  • Imię i nazwisko
  • Nazwa firmy
  • Ulica z nr domu
  • Kod pocztowy
  • Miasto
 5. „Projekt” - wypełnij białe pola

  Jeżeli ilość zamówionych produktów jest mniejsza niż 20 sztuk,
  poniższe pola nie są dostępne (nie są widoczne).

  • Tekst - wpisz tekst, który ma zostać wydrukowany

   Prosimy podać kompletny (pełny, cały) tekst zawierający: imiona, nazwiska, datę, godzinę i miejsce ślubu (lub innej uroczystości) oraz ewentualnie cytaty, wierszyki, prośby o potwierdzenie przybycia, informacje dotyczące prezentów itp. Jeżeli we wzorze zaproszenia występują etykietki i/lub zakładki, prosimy również podać ich treść. Prosimy sprawdzić czy tekst nie zawiera błędów i jest napisany literami właściwej wielkości (np. bez wciśniętego klawisza „Caps Lock”) oraz z użyciem polskich znaków (ęóąśłżźćń). Prosimy nie rozkładać tekstu za pomocą spacji.

  • Lista gości - wpisz imiona i nazwiska gości

   LISTA GOŚCI DO ZAPROSZEŃ:
   Imiona i nazwiska powinny być odmienione, jeżeli treść zaproszenia wymaga odmiany imion i nazwisk, np. zapraszamy Agnieszkę i Szymona (a nie: Agnieszka i Szymon).
   Lista gości powinna być ułożona na zasadzie:
   jedno zaproszenie = jedna linijka w liście.

   LISTA GOŚCI DO WINIETEK:
   Imiona i nazwiska powinny być nieodmienione.
   Lista gości powinna być ułożona na zasadzie:
   jedna osoba = jedna winietka = jedna linijka w liście.

   Zamawiając równocześnie zaproszenia i winietki należy przygotować dwie listy.
   Prosimy nie numerować listy gości.

  • Czcionka - wybierz krój czcionki, który ma zostać zastosowany
  • Ozdobnik - wybierz element graficzny, który ma zostać zastosowany
  • Uwagi do projektu - napisz swoje sugestie do projektu
 6. „Akceptuję warunki Regulaminu” - zakliknij (zaznacz)

  Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia.

 7. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych...” - zakliknij (zaznacz)

  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji zamówienia.

 8. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych
 9. Jeżeli chcesz:
  • wysłać zamówienie - kliknij przycisk: [ Wyślij zamówienie » ]
   - zamówienie zostanie wysłane