Formularz
zamówienia

dla kupujących przez Allegro

Pojedyncza nasza aukcja na Allegro.pl zawiera jeden wzór zaproszenia (winietki, zawieszki lub innego produktu) mimo, że w ramach jednego wzoru, często występuje wiele wersji (odmian), np. kolorystycznych. Wszystkie odmiany jednego wzoru, co do zasady, są w tej samej cenie, mają identyczny rozmiar, materiał i sposób wykonania oraz zastosowane dodatki. Różnią się najczęściej jedynie kolorem lub innym drobnym detalem. Kupując przez Allegro, wybierasz ogólny wzór, nie wskazując konkretnej wersji. Tym samym, nie wiemy czy chcesz zamówić np. zaproszenie z czerwoną czy z zieloną wstążką. Z tego względu, aby realizacja zamówienia była możliwa, niezbędne jest wskazanie konkretnej wersji określonego wzoru.

W przypadku dokonania zakupu przez Serwis Allegro.pl, obowiązuje cena, która jest podana dla konkretnego produktu (usługi) na naszej aukcji na Allegro.pl, w momencie dokonania zakupu oraz wybrany sposób dostawy i płatności dla tej aukcji.

Zakup mniejszej ilości niż 20 sztuk traktowany jest jako zakup próbek. Próbki zaproszeń, winietek, zawieszek itp. posiadają wydrukowany przykładowy (przypadkowy) tekst. W próbkach nie wykonujemy indywidualnego układu tekstu, nie drukujemy przysłanego tekstu. Nie wykonujemy personalizacji. Nie ma możliwości wyboru czcionki.

Podaj swoje dane osobowe - na te dane zostanie wysłana przesyłka, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

Pola pogrubione są obowiązkowe (wymagane).

Jeżeli akceptujesz Regulamin sklepu, zakliknij: [ ] Akceptuję warunki Regulaminu sklepu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zakliknij: [ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz wysłać zamówienie, kliknij przycisk: [ Wyślij zamówienie » ]

Dane z Allegro
(?)
(?)
(?)
(?)

Wpisz nazwę użytkownika,
której użyłeś na Allegro.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz numer aukcji Allegro,
na której dokonałeś zakupu.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz ilość, jaką zakupiłeś na Allegro.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz numer
zaproszenia / winietki / zawieszki,
np: Zaproszenie nr 03-01
lub numer wraz z opisem, np. koloru wstążeczki, papieru itp.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Dane zamawiającego
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

Wpisz prawidłowy adres e-mail.

Na ten adres e-mail zostanie wysłane
potwierdzenie złożenia zamówienia.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz imię.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz nazwisko.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz nazwę ulicy (z „ul.”)
z numerem domu i mieszkania
lub nazwę miejscowości z numerem domu.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz kod pocztowy.

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz nazwę miejscowości (poczty).

Pole obowiązkowe (wymagane).

Wpisz numer telefonu.

Pole nie jest wymagane, jednak umożliwi nam kontakt, w przypadku błędnego adresu e-mail.

Jeżeli chcesz,
możesz napisać do nas wiadomość,
która zostanie dołączona do zamówienia.

Adres dostawy
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

Wpisz imię i nazwisko,
na które mamy wysłać przesyłkę.

Wypełnij, jeżeli adres dostawy jest inny
niż podany powyżej.

Wpisz nazwę firmy,
jeżeli przesyłka ma być adresowana na firmę.

Wypełnij, jeżeli adres dostawy jest inny
niż podany powyżej.

Wpisz nazwę ulicy
z numerem domu i mieszkania
lub nazwę miejscowości z numerem domu.

Wypełnij, jeżeli adres dostawy jest inny
niż podany powyżej.

Wpisz kod pocztowy.

Wypełnij, jeżeli adres dostawy jest inny
niż podany powyżej.

Wpisz nazwę miejscowości (poczty).

Wypełnij, jeżeli adres dostawy jest inny
niż podany powyżej.

Projekt
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

Wpisz tekst,
który ma zostać wydrukowany.


Tekst powinien być napisany z użyciem polskich znaków (ęóąśłżźćń).

Tekst powinien być napisany literami właściwej wielkości,
np. Szymon (a nie: SZYMON).

Tekst powinien być pozbawiony błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.


Tekst zaproszenia powinien być kompletny
i zawierać: imiona, nazwiska, datę, godzinę
i miejsce ślubu (lub innej uroczystości)
oraz ewentualnie cytaty, wierszyki,
prośby o potwierdzenie przybycia,
informacje dotyczące prezentów itp.

Jeżeli we wzorze zaproszenia
występują etykietki i/lub zakładki,
prosimy również podać ich treść.

Wpisz imiona i nazwiska gości.


Imiona i nazwiska powinny być napisane
z użyciem polskich znaków (ęóąśłżźćń), literami właściwej wielkości.

Prosimy nie numerować listy gości.

Zamawiając równocześnie
zaproszenia i winietki
należy przygotować dwie listy.

LISTA GOŚCI DO ZAPROSZEŃ

Imiona i nazwiska w liście do zaproszeń
powinny być odmienione,
jeżeli treść (tekst) zaproszenia wymaga odmiany imion i nazwisk,
np. zapraszamy Agnieszkę i Szymona
(a nie: Agnieszka i Szymon).

Lista gości powinna być ułożona na zasadzie: jedno zaproszenie = jedna linijka w liście.

LISTA GOŚCI DO WINIETEK

Imiona i nazwiska w liście do winietek
powinny być nieodmienione.

Lista gości powinna być ułożona na zasadzie: jedna osoba = jedna winietka
= jedna linijka w liście.

Wybierz czcionkę,
która ma zostać zastosowana.

Domyślnie (w przypadku braku wyboru)
zastosujemy czcionkę, która naszym zdaniem, najlepiej pasuje do określonego wzoru.

Wybierz ozdobnik,
który ma zostać zastosowany.

Domyślnie (w przypadku braku wyboru)
nie umieścimy żadnego ozdobnika.

Napisz swoje sugestie do projektu,
które pozwolą nam dopasować go
do Twoich oczekiwań.